Een printed circuit board is een fysiek product onderdeel, waarvan de productie een belangrijk onderdeel is. Hoewel TOPIC geen eigen PCB assemblage faciliteiten heeft, is er veel kennis en ervaring om een kwalitatief hoogwaardig product te realiseren. TOPIC past ontwerpregels toe die ervoor zorgen dat een print goed te produceren, assembleren en te testen is. Met de productiehuizen waar TOPIC de productie van prototypes, 0-series en volume producties onderbrengt, worden intensieve contacten onderhouden.

In overleg met de opdrachtgever bepalen we waar de productieverantwoordelijkheid eindigt en waar de opdrachtgever eventueel zelf produceert. Wij adviseren hierin de overdracht te doen tijdens de 0-serie productie.
Uitgangspunt daarbij is altijd dat de opdrachtgever na overdracht alle IP-rechten van het product bezit.

De wereld elke dag een stukje beter, slimmer en gezonder maken: wij zijn jouw partner in technologie.

Andere expertises binnen board ontwikkeling

High-speed board design

Veel toepassingen vragen het gebruik van snelle interfaces en peripherals, zoals DDR4, PCI Express,...

Component keuzes

Centraal ligt altijd de vraag welk processing platform het hart vormt van een toepassing. Dit kan va...

Draadloze communicatie

Veel toepassingen vragen om draadloze verbindingen met andere apparatuur. TOPIC past vele draadloze...