PRIVACYVERKLARING TOPIC EMBEDDED SYSTEMS

Algemeen
Deze verklaring betreft alle Topic vennootschappen die deels handelen onder de naam Topic Embedded Systems alsmede hun ondernemingen. Deze vennootschappen behoren tot Topic Ventures B.V., hierna te noemen Topic. In het kader van de uitvoering van haar ondernemingsactiviteiten, waaronder het uitvoeren van opdrachten, verkrijgt Topic informatie, waaronder persoonsgegevens. Topic zal de persoonsgegevens uitsluitend opslaan en verwerken in overeenstemming met deze verklaring alsmede met de relevante wetgeving, waaronder de AVG.

Uitgangspunt van Topic is dat de privacy wordt gerespecteerd en persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Waarom slaan wij persoonsgegevens op en verwerken deze
Topic zal de persoonsgegevens gebruiken voor:

  • levering van producten en diensten;
  • het onderhouden van zakelijke relaties;
  • het onderhouden van relatie met potentiele werknemers.

Als de gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt, zullen wij dat aan betrokkenen melden. In alle gevallen worden de noodzakelijke maatregelen getroffen om de privacy van betrokkenen te waarborgen. Alleen daartoe vanuit hun functie geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gegevens. Zij hebben tegenover anderen een geheimhoudingsplicht. 

Het gaat daarbij om de navolgende persoonsgegevens:
Indien nodig legt Topic gegevens vast van opdrachtgevers, prospects, (ex)medewerkers, afstudeerders, sollicitanten, leveranciers, websitebezoekers en derden (In het vervolg betrokkenen). We verzamelen hierbij (indien nodig) onder andere de volgende gegevens: NAW1, BSN2 en geboortedatum.

Gronden waarop wij persoonsgegevens verwerken
De persoonsgegevens verwerken wij omdat:

  • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene;
  • De verwerking vindt plaats op basis van een wettelijke verplichting;
  • De betrokkene heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking.

Uitwisseling van persoonsgegevens
Topic kan de persoonsgegevens aan haar werkmaatschappijen verstrekken. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan opdrachtgevers van Topic binnen het kader van de uitvoering van haar ondernemingsactiviteiten. Topic zal persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Mochten persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, dan zal Topic zoveel mogelijk ervoor zorgdragen dat deze derden zich houden aan de Privacywetgeving (door middel van een verwerkingsovereenkomst). De gegevens worden altijd opgeslagen binnen de EU. 

Uw rechten
Als wij uw persoonsgegevens hebben opgeslagen of verwerkt heeft u de navolgende rechten:

Elke betrokkene heeft kosteloos het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, vergeten worden, beperking, overdraagbaarheid en het recht van bezwaar ten aanzien van de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

Wilt u beroep doen op een van uw rechten?  Dit kan door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier of e-mail privacy@topic.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan zullen wij een identiteitscontrole uitvoeren.

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord van onze Privacy Officer.

Iedere betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien de betrokkenen van mening is dat Topic de Algemene Verordening Persoonsgegevens niet naleeft. Ook kunt u een klacht of incident indienen bij onze Privacy Officer, deze kunt u via het volgende e-mailadres melden: privacy@topic.nl. Wij hopen dat het niet zover komt en zullen steeds proberen om voor die tijd aan onze verplichtingen te voldoen.

In het geval van een (potentieel) datalek zal onze PO (Privacy Officer) contact opnemen met de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) en de betrokkenen.

Bewaartermijn
Wij bewaren de persoonsgegevens tot één kalenderjaar na de uitvoering van de opdracht. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd, tenzij er een fiscaal langere bewaartermijn geldt.

Privacy beleid Website
Bij het bezoeken en regelen van zaken via onze websites vragen wij toestemming om persoonsgegevens vast te leggen. Als iemand een contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de vraag. De persoonsgegevens die wij aangeleverd krijgen via deze websites verwerken we volgens deze privacyverklaring.

Google Analytics 
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. We onthouden bijvoorbeeld via een cookie wat u eerder gedaan hebt op deze website, zodat u dat bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft te doen. 

Waarom gebruiken wij cookies? 

  • Om de website beter te laten functioneren.
  • Om het gebruik van de website makkelijker te maken.
  • Om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website.

Welke cookies gebruiken we mogelijk op deze website?

Permanente cookies
Door permanente cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat u bepaalde acties niet opnieuw hoeft uit te voeren. We herkennen de voorkeuren die u hebt opgegeven bij een eerder bezoek aan onze website. Zodoende bespaart u tijd en is de website prettiger in gebruik. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Sessie cookies
Sessie cookies zetten we in tijdens uw bezoek en worden automatisch verwijderd zodra u de browser afsluit. We onthouden welke onderdelen u tijdens een bezoek bekijkt en stemmen daar onze diensten op af.

Google Analytics cookies
Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de 'Analytics-dienst'. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website.

Social media cookies
Op onze website vindt u buttons waarmee u onze berichten of webpagina's kunt promoten op social media. Denk aan het 'liken' via Facebook of een 'tweet' versturen via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.

Inschakelen, uitschakelen en verwijderen van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Meer informatie over cookies vindt u op de websites van Cookierecht en van de Consumentenbond.

Recht op inzage, correctie, bezwaar of verwijdering
U hebt het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, vergeten worden, beperking, overdraagbaarheid en het recht van bezwaar ten aanzien van de verwerking van zijn persoonsgegevens. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Topic is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van websites die niet onder het beheer van Topic vallen.

Wijziging
Topic kan deze Privacyverklaring wijzigen of aanvullen. Wij zullen de meest recente Privacyverklaring telkens op onze website plaatsen.

De Privacyverklaring die gold op het moment dat wij de persoonsgegevens hebben ontvangen, blijft van kracht op die verstrekte persoonsgegevens.

Contact
Als u vragen of inlichtingen wenst over deze Privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen, hetzij telefonisch, hetzij per e-mail. Wilt u dan in de onderwerp regel het woord “Privacyverklaring” vermelden.

Topic Ventures B.V. (en de daaraan verbonden werkmaatschappijen)
Materiaalweg 4
5681 RJ BEST
Nederland
+31-499-336979
privacy@topic.nl

1 NAW staat voor: Naam Adres en Woonplaats 
2 BSN staat voor: Burgerservicenummer

Meer weten?
Kom in contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten?
Neem vrijblijvend contact met ons op.
Wij helpen u graag persoonlijk.

Laat een specialist mij bellen
Stuur een bericht